Zakres działania

Rewirem (obszarem działania) Dominiki Marty Branickiej jest miasto Grudziądz, a także wymienione niżej gminy. Kancelaria należy do właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Kto może poprowadzić postępowanie egzekucyjne?

Wierzycielowi przysługuje ograniczone prawo wybrania do swojej sprawy komornika innego niż właściwy, tj. wierzyciel znajduje się w rewirze tego funkcjonariusza. Warunkiem jest jednak to, aby obszar działania komornika sądowego (spoza właściwego rewiru) podlegał pod właściwość tego samego sądu apelacyjnego. Inaczej mówiąc – wierzyciel może wybrać dowolnego funkcjonariusza do poprowadzenia postępowania egzekucyjnego, pod warunkiem, że podlega on pod tę samą apelację.

Zakres działania komornika sądowego prowadzącego sprawę spoza swojego rewiru nie ulega zmianie. Koszty poniesione przez funkcjonariusza w związku z ewentualnymi dojazdami i innymi czynnościami służbowymi pokrywa zazwyczaj dłużnik.

Kiedy nie można wybrać funkcjonariusza z rewiru?

Określone postępowania egzekucyjne znajdują się wyłącznie w zakresie funkcjonariusza z rewiru, do którego należy wierzyciel. Dotyczy to wszystkich spraw związanych z nieruchomościami i ich ewentualnym wydaniem, opróżnieniem lub też przekazaniem posiadania.

Istnieją także sytuacje uzależnione od sytuacji funkcjonariusza oraz kancelarii, którą prowadzi. Komornik może odmówić przyjęcia wniosku, jeśli w jego kancelarii pojawiło się w ciągu danego roku więcej niż 100 wniosków o postępowanie egzekucyjne. Jeśli zaś kancelaria boryka się z dużymi zaległościami, wykazuje niską skuteczność lub zakres jej działań obejmuje nadzwyczaj dużą liczbę spraw (ponad 5000 w ciągu roku), wówczas funkcjonariusz musi odmówić przyjęcia wniosku o poprowadzenie sprawy spoza swojego obszaru.

Miasto:
86-300 Grudziądz

Gmina:
86-302 Grudziądz
86-320 Łasin
86-330 Gruta
86-318 Rogóźno
86-341 Świecie nad Osą

Miejscowości:
Annowo, Białobłoty, Białochowo, Białe Błota, Biały Bór, Bogdanki, Boguszewo, Brankówka, Budy, Bukowiec, Bursztynowo, Dąbrówka Królewska, Dusocin, Gać, Goczałki, Gogolin, Gołębiewko, Grabowiec, Gruta, Gubiny, Huta Strzelce, Jakubkowo, Jamy, Jankowice, Jasiewo, Karolewo, Kitnowo, Kitnówko, Kłódka, Kobylanka, Kozłowo, Leśniewo, Linowo, Lisie Kąty, Lisnowo, Lisnówko, Lniska, Marusza, Małe Lniska, Mały Rudnik, Mały Wełcz, Mełno, Mędrzyce, Mokre, Nicwałd, Nogat, Nowa Wieś, Nowe Błonowo, Nowe Jankowice, Nowe Mosty, Nowy Młyn, Okonin, Orle, Owczarki, Parski, Partęczyny, Pastwiska, Piaski, Pieńki Królewskie, Plemięta, Plesewo, Pokrzywno, Przesławice, Rogóźno, Rogóźno Zamek, Rozgarty, Ruda, Rychnowo, Salno, Skarszewy, Skurgwy, Słup, Słup Młyn, Sosnówka, Stare Błonowo, Stary Folwark, Szarnoś, Szczepanki, Szembruk, Szembruczek, Szonowo Szlacheckie, Sztynwag, Szynwałd, Szynych, Świerkocin, Święte, Wałdowo Szlacheckie, Węgrowo, Widlice, Wielki Wełcz, Wielkie Lniska, Wiktorowo, Wybudowanie Łasińskie, Wydrzno, Zakurzewo, Zarośle, Zawda, Zawdzka Wola

Mapa rewiru komorniczego

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018. o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Polski, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości.

2019. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu. Dominika Marta Branicka. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.