Licytacje komornicze Grudziądz

Zdarza się, że komornik nie jest w stanie uczynić zadość roszczeniom wierzyciela poprzez zajęcie konta bankowego dłużnika oraz innych środków finansowych (m.in. ruchomości, praw majątkowych), które do niego należą. Funkcjonariusz zajmuje wówczas wybrane części majątku , aby uzyskać należność pozwalającą na całkowitą spłatę długu. Przedmiotem egzekucji z majątku może być także nieruchomość, lecz tylko na wniosek wierzyciela.

Jaki jest cel licytacji?

Aby uzyskać wymaganą kwotę, organizuje się licytacje komornicze, z których zysk wędruje w ostatecznym rozrachunku na konto wierzyciela. Ich czas oraz miejsce podawane są do publicznej wiadomości i zazwyczaj mają miejsce w domu dłużnika lub w siedzibie kancelarii prowadzącej postępowanie egzekucyjne. Rozwiązanie w takiej postaci jest jednak mniej korzystne nie tylko dla dłużnika, lecz także dla wierzyciela. Przedmioty wystawiane na tego typu aukcję wyceniane są niżej niż ich rzeczywista wartość, zaś jeśli pierwszy przetarg zakończy się niepowodzeniem, wówczas organizuje się drugi, a przedmiot aukcji wyceniany jest zaledwie na połowę swojej wartości. W przetargu może brać udział każda osoba pod warunkiem uiszczenia stosownej rękojmi.

Co nie może stać się przedmiotem licytacji?

Polskie prawo przewiduje także ograniczenia w tym zakresie i wyszczególnia, czego nie mogą dotyczyć przetargi komornicze. Należą do nich przedmioty niezbędne w codziennym funkcjonowaniu, a także potrzebne do nauki, wykonywania zawodu lub uczestnictwa w obrzędach religijnych.
Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące zaplanowanych licytacji, które odbędą się w Grudziądzu.2019. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu. Dominika Marta Branicka. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.