Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu - Dominika Marta Branicka

Kancelaria komornicza mieści się przy na ul. Sienkiewicza 9/2 i przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15. Godziny otwarcia kancelarii w środy to 8:00-16:00. Komornik przyjmuje osobiście interesantów w środy od 9:00 do 15:00. Na stronie internetowej znajdą Państwo informacje dotyczące nadchodzących licytacji oraz dokumenty związane z przeprowadzaniem egzekucji. Tam też znajdą Państwo dane kontaktowe kancelarii. Użytkownicy mogą także zapoznać się z treścią obowiązującej ustawy z 22.03.2018 regulującej wykonywanie zawodu.

Działalność komornika sądowego

Obowiązki funkcjonariusza obejmują przeprowadzenie egzekucji majątku dłużnika i przekazanie należności wierzycielowi ściągniętymi z majątku dłużnika. W tym celu funkcjonariusz ma prawo zająć między innymi:

  • nieruchomości (wyłącznie na wniosek wierzyciela),
  • ruchomości (np. samochód, motocykl)
  • rachunek bankowy,
  • prawa majątkowe (w tym prawa autorskie),
  • wynagrodzenie za świadczoną pracę,
  • emeryturę.
Nie każda rzecz należąca do dłużnika może stać się przedmiotem licytacji. Do tej kategorii należą między innymi przedmioty codziennego użytku (ubrania, pościel, bielizna), świadczenia socjalne, leki oraz żywność niezbędna do przeżycia. To nie funkcjonariusz decyduje, jaka część majątku zostanie zajęta. Podczas postępowania musi się on kierować wytycznymi zawartymi we wniosku złożonym przez wierzyciela oraz tytułu wykonawczego, który wydaje sąd. Komornik prowadzi swoją działalność przy sądzie rejonowym i jego zadaniem jest czuwać nad wykonaniem ogłoszonego wyroku.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zastosowanie środków przymusu i przeprowadzenie części postępowania egzekucyjnego w asyście policji. Jeśli dłużnik wykaże, że nie posiada majątku, który można zająć, wówczas egzekucja jest umorzona – nie oznacza to jednak umorzenia długu.

Licytacje

Dzięki systemowi licytacje.komornik.pl zachęcamy do zapoznania się z naszymi licytacjami

Zakres działania

Dowiedz się w jakim rewirze działamy. Jesteśmy do pełnej dyspozycji

Kontakt

tel. 56 461 32 37
kom. 506 266 999
email: grudziadz.branicka@komornik.pl

2019. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu. Dominika Marta Branicka. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.